به سيستم آب و هوا خوش آمديد

براي مشاهده وضعيت آب و هواي هر شهر در پانل سمت راست روي نام شهر كليك كنيد.
با توجه به استفاده از تكنولوژي آژاكس در اين بخش بدون لود شدن مجدد صفحه اطلاعات بروزآوري مي شود .