Fast & secure & Powerful

بررسی راهکارهای ترویج زایمان طبیعی و دریافت لوح دوستدار مادر
تاريخ : چهارشنبه ، 23 تير ماه ، 1395
موضوع : 

 جلسه ای در مورخه 22 تیر ماه روز دوشنبه در محل دفتر پرستاری با حضور تیم ترویج زایمان طبیعی تشکیل شد. بیمارستان شفا در راستای فرهنگ سازی جهت ترویج زایمان طبیعی و کاهش آمار زایمان به روش سزارین و با هدف کسب جایگاه اول ترویج زایمان طبیعی در بین بیمارستان های خصوصی استان  طی جلسه ای این حرکت را سیاست گذاری کرد. در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش زایمان طبیعی تمهیداتی نیز در جهت اخذ لوح دوست دار مادر در دستور کار قرار گرفت. طی این جلسه تیم ترویج زایمان طبیعی تصمیماتی در جهت ارائه راهکارها و فرهنگ سازی ریشه ای و نه فقط مالی اتخاذ نمود. این تصمیمات شامل مواردی مانند استفاده از روش های به روز زایمان فیزیولوژیک ، تهیه بسته های آموزشی ، برگزاری کلاس های آمادگی مادر و همراه ، ایجاد امکان حضور همسر بیمار در طی زایمان ، افزایش کیفیت مراقبت های دوران بارداری و توانمند سازی پرسنل دخیل در زایمان فیزیولوژیک ، می باشد. همه موارد با نظارت دفتر بهبود کیفیت بیمارستان انجام خواهد شد.منبع این مطلب بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس این مطلب در اینترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=39