زبان نمايش

زبان نمايش را انتخاب کنيد :

English Farsi
 

         پایگاه اطلاعات

 •  معرفی بیمارستان
 •   تاریخچه  
 •   هیأت مدیره  
 •   درباره ما  
 •   راهنماي بيمارستان  
 •   پزشکان مجموعه  
 •   بازرس بیمارستان  
 •   مدیر داخلی  
 •   مترون (مدیر پرستاری)  
 •  اورژانس
 •  مجموعه بالینی
 •   دفتر پرستاری  
 •   بخش زنان و زایمان  
 •   بخش داخلی  
 •   بخش جراحی  
 •   اتاق عمل  
 •   CCU  
 •  پاراکلینیک ها
 •   رادیولوژی و سونوگرافی  
 •   آزمایشگاه  
 •   داروخانه  
 •   پاتولوژی  
 •  اعتبار بخشي و بهبود كيفيت
 •  بیمه های طرف قرارداد
 •   بیمه های طرف قرارداد بیمارستان شفا  
 •  دفتر بحران (EOC)
 •  مجموعه مالی
 •   حسابداری  
 •   بیمه گری  
 •   اموال  
 •   کارپردازی  
 •   ترخیص و درآمد  
 •  مجموعه اداری و پشتیبانی
 •   مدیریت اطلاعات سلامت  
 •   بهداشت حرفه ای  
 •   بهداشت محیط  
 •   تجهیزات پزشکی  
 •   تغذیه  
 •   منابع انسانی  
 •   فناوری اطلاعات  
 •  روابط عمومی و امور بین الملل
 •   مسئول واحد روابط عمومي و امور بين الملل  
 •  تعرفه ها
 •  پزشكان
 •  پمفلت آموزشي
 •  

           منوي اصلي   

           بازديدكنندگان

  هم اينک 30 مهمان و 0 کاربر عضو در سايت حضور دارند

  شما کاربري غير عضو مي باشيد . براي عضويت در سايت در اين مکان کليک کنيد .
   

           جستجو   

           ارتقاء سلامت

   

           دانشگاه علوم پزشکی

   

           پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

   

           تحول نظام سلامت

   
  

           آب و هوا

  انتخاب شهر

   

           Online Medical Dictionary

   

           Admission Request Form

   

           آمار بازدید

  Total Statistics
  • بازدید امروز : 577

  • بازدید دیروز : 5061

  • بازدید کل : 2748616

  • کاربران آنلاین : 30


   

           Patient Request

   
  اين نشانگر را هنگام مطالعه متن به جاي مورد نظر انتقال دهيد
  پايگاه اطلاعات
  صفحه اصلي  ارسال مطلب

  جمعا 47 سرفصل و 76 صفحه در بانک اطلاعاتي درگاه موجود است .

  تغذیه   

  واحد تغذيه بيمارستان

   

  واحد تغذيه بيمارستان واحدي فني و اجرايي، زير نظر مستقيم مدير بيمارستان بوده و در هماهنگي با بخش هاي مرتبط شامل پرستاري، داخلی،جراحی،زایمان،پذیرش ومدارک پزشکی،بهداشت محیط و ... ارائه خدمت مي كند. تعامل مديريت و بخش هاي بيمارستان با واحد تغذيه مستلزم آشنايي آنها با فرآيندها و وظايف واحد تغذيه است. واحد تغذيه، در دو حوزه مشاوره تغذيه و رژيم درماني ومديريت خدمات غذايي فعاليت مي كند و با هماهنگي ساير اعضاء تيم درمان، از طريق ارزيابي تغذيه اي بيماران، ارائه مشاوره تغذيه فردي و ارائه خدمات غذايي مناسب جهت تامين، حفظ و ارتقاء سلامت بيماران خدمت مي نمايد.

  در اين واحد، خدمات غذايي بيمارستان و مراقبت هاي تغذيه اي بيماران به شكل برنامه ريزي شده،ساماندهي مي شود.

  عملكرد و فعاليت اين واحد همچنين تاثير بسيار زيادي بر ميزان رضايتمندي بيماران دارد. مسئوليت مديريت خدمات غذايي به عهده كارشناس تغذيه مي باشد و اين كارشناس بطور همزمان مسئوليت مشاوره تغذيه و رژيم درماني را نيز بعهده خواهد داشت.

   

   

   

  مديريت خدمات غذايي

   

  مديريت خدمات غذايي شامل مجموعه اي از اعضاء) صاحبان فرآيندهاي خدمات غذا، اقدامات و مقررات(بر اساس شرح وظايف معين با هدف تامين غذا، تغذيه مصنوعي و ميان وعده جهت بيماران، كاركنان بيمارستان و همراهان بيمار مي باشد.

  محصول آماده شده در اين مديريت در بالين بيمار، ارائه مي شود.

  موضوع با اهميت در مديريت خدمات غذايي بيمارستان، هماهنگي هاي بين واحد خدمات غذايي و تيم درمان است. مديران خدمات غذايي بايد پاسخگوي انتقال غذا به بخش عنوان يك نقطه بحراني باشند. از عمده ترين وظايف كارشناس تغذيه درجايگاه مديريت خدمات غذايي بيمارستان ، نظارت بر همه فرآيندهاي مرتبط با غذاست.

   

  شرح وظايف كارشناس تغذيه:

  كارشناس تغذيه به عنوان مسئول تيم مديريت خدمات غذايي، بايد فعالانه درگير اجزاء مختلف فرآيند اعم از برنامه ريزي غذايي، سفارش تهيه تا انتقال غذا به ويژه در رژيم هاي غذايي درماني باشد تا از اجراي كامل مراحل اطمينان حاصل نمايد.

   

  كارشناس مسئول مديريت خدمات غذايي در مراحل مختلف فرآيند تامين غذاي بيماران، وظايف زير را بر عهده دارد:

  1- طراحي ليست غذايي و انتخاب محصولات غذايي بر اساس نياز درماني بيماران

  2- قرار دادن ليست غذا و دستورات و راهنمايي هاي غذايي لازم در محل مشخص و دسترس جانشين

  3- هدايت و راهنمايي ساير كاركنان در جهت پيشبرد اهداف و سياست هاي ارتقاء خدمات غذايي

  4-آگاهي، تسلط كامل و بكارگيري استانداردهاي اعتبار بخشي، استانداردها و فرآيندهاي خدمات غذايي و سايردستورالعمل هاي ذيربط

  5-پيگيري موارد نامطلوب )كامل نخوردن غذا، نرسيدن بموقع غذا، طبخ نامطلوب غذا و(

  6- بحث و تبادل نظر در خصوص چالش هاي موجود و استفاده از مهارت هاي حل مشكل

  7-شركت در دوره هاي آموزشي به منظور روزآمد كردن دانش و مهارت هاي مورد نياز

  8-برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه براي كاركنان آشپزخانه بيمارستان

  9-نظارت بر مراحل مختلف فرآيند از قبيل تهيه، دريافت و خريد مواد غذايي، انتقال مواد غذايي خام يا فرآوري شده،انبارسازي، آماده سازي غذا، آماده سازي محلول گاواژ، طبخ، نگهداري غذاي آماده و توزيع غذا و ميان وعده ها درهمكاري نزديك با كارشناس بهداشت محيط

  10- تعامل و هماهنگي با ساير كاركنان واحد تغذيه و مقام مافوق در جهت بهبود ارائه خدمات غذايي

  11-تعامل و هماهنگي با مدير خدمات پرستاري بيمارستان و سرپرستاران بخش در خصوص مسائل مرتبط با تغذيه درپرستاري

  12-  تعامل و هماهنگي با كارشناس بهداشت محيط در نظارت بر خدمات غذايي بيمارستان

  13-تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت

  14-تهيه و تنظيم برنامه غذايي كاركنان مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت

  15-رضايت سنجي بيماران بستري از خدمات مديريت غذايي و برنامه ريزي جهت بهبود مستمر و ارتقاء كيفيت خدمات با تنظيم فرم مربوطه

  16- رضايت سنجي كاركنان از خدمات مديريت غذايي و برنامه ريزي جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات با تنظيم وتكميل دوره اي فرم مربوطه

  17- تعامل نزديك با كارشناسان تغذيه معاونت درمان دانشگاه مربوطه جهت برنامه ريزي هاي مرتبط

  18-جمع آوري اطلاعات آماري مرتبط با فعاليت هاي واحد تغذيه و بكارگيري نتايج در برنامه ريزي هاي آتي

  19- مديريت و سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت ها و تقسيم وظايف كاركنان تحت سرپرستي

  20-سرپرستي و نظارت بر تامين تجهيزات و تداركات مورد نياز مديريت تحت سرپرستي و انعكاس به مقام مافوق

  21- ارزيابي كيفي نحوه ارائه خدمات غذايي و تنظيم گزارش كار در مورد نحوه ارائه خدمات غذايي، پيشرفت ها ومشكلات به مقام مافوق

  22-ارائه گزارش عملكرد به واحد تغذيه معاونت درمان دانشگاه ذيربط، پيگيري مشكلات موجود و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آنها

  لازم به ذكر است كه كارشناس تغذيه بايد تمامي كاركنان در زنجيره غذايي بيمارستان را تحت آموزش هاي لازم در خصوص اهميت تغذيه بيماران و استانداردهاي خدمات غذا قرار دهد تا تامين سرويس غذايي بيماران با بهترين كيفيت ممكن از جهت تامين نيازهاي تغذيه اي و بهداشت مواد غذايي صورت گيرد. اين آموزش ها در بدو شروع به خدمت كاركنان بايد ارائه شود.

  كارشناس تغذيه به عنوان عضوي از تيم مديريت خدمات غذايي، بايد فعالانه درگير اجزاء مختلف فرآيند به ويژه در رژيم هاي غذايي درماني باشد تا از اجراي كامل مراحل اطمينان حاصل نمايد.


  1 

  تاريخ نگارش: 30 بهمن ماه ، 1393(09:34:11)
  آخرين بروزآوري: 30 بهمن ماه ، 1393(09:38:59)
  (998 بازديد)